Julsing, Real Estate Development Support
Van Inspiratie naar Realisatie

ir. J. (Jakob) Julsing
Partner projectontwikkeling


Bureau voor ontwikkeling en advies op het
gebied van Project- en planontwikkeling,
Huisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Bouwen met Strobalen
profiel.pdf (2Mb)     curriculum vitae.pdf (53Kb)